Chromateren

Chromateren van Aluminium
Chromateren van aluminium wordt toegepast in de elektrotechnische industrie, wegens de goede hechting en corrosiebestendigheid, in gevallen dat anodiseren niet uitvoerbaar of oneconomisch is en in gevallen dat een zo laag mogelijke contactweerstand vereist is.

Soorten lagen :

  • Alodine 1000 (blank, 6-waardig)
  • Alodine 1200S (geel, 6-waardig)
  • Surtec 650 (blank/grijsblauw, 3-waardig)

Alleen Surtec 650 voldoet aan de RoHS omdat hier 3-waardig chroom wordt toegepast.